Vervoer schooluitvallers

In sommige gevallen kan Autisme en adhd centrum ’t Zonneke, indien nodig, zorgen voor vervoer. Dit kan alleen op doordeweekse dagen. Denk dan bijvoorbeeld aan een kind die een gecombineerde individuele begeleiding zowel thuis als bij ‘t Zonneke krijgt. Onze Ambulant begeleider kan dan het kind van thuis naar ’t Zonneke of andersom vervoeren. Afspraken hierover worden in onderling overleg gemaakt.

In de weekenden en tijdens vakanties dienen ouders zelf voor vervoer te zorgen.

De kosten voor het vervoer worden door ouders of gemeente vergoed.