Huisregels

Algemeen

·      Er wordt bij ’t Zonneke gerookt op de daarvoor bestemde plaatsen.

·      Het privégedeelte van de woning is niet toegankelijk voor onbevoegden.

·      Ouders of begeleiders nemen zo snel mogelijk afscheid bij het brengen, zodat we kunnen starten.

Gedragsregels

·      Pas beginnen met eten/drinken als iedereen zit en ook iets heeft.

·      Altijd een activiteit afmaken en dus ook opruimen.

·      Elkaar uit laten praten en luisteren naar elkaar.

·      Niet op andere slaapkamers komen.

Veiligheid

·      Iedereen blijft binnen de hekken, tenzij de begeleiding toestemming geeft daarbuiten te gaan.

·      Niet naar rijdende voertuigen lopen.

·      Niet ongevraagd aan machines komen.

·      Niet zwaaien met riek, hooivork, schep e.d.

·      Aan de begeleiding laten weten waar je bent.

·      Nergens op of over klimmen zonder toestemming.

·      Niet zonder toestemming in de dierenverblijven komen.

Hygiëne

·      Voor het eten en drinken handen wassen.

·      Voor een activiteit met etenswaren altijd handen wassen.

·      Melden bij begeleiding als de toilet vuil is.

·      Met vuile schoenen en kleding niet op banken en bekleedde stoelen.

Corvee / taken

·      Iedereen helpt mee met opruimen en huishoudelijke taken.

·      Na eet- en drinkmomenten brengt iedereen zijn eigen spullen naar de keuken.

·      Tijdens de weekeinden gaan de taken in toerbeurt.

 

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • Juni 2017