Voor welke schooluitvallers

Jeugdigen met een diagnose ASS en/of ADHD komen voor veel uitdagingen te staan, ook op school. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er voor iedere jeugdige een plekje op een (reguliere) school in de regio dient te zijn, die past bij zijn/haar kwaliteiten & mogelijkheden.

In de praktijk blijkt echter dat er zo’n 15.000 schooluitvallers/thuiszitters in Nederland zijn. Onder deze drop-outs zijn jeugdigen met een diagnose ASS en/of ADHD waarvoor, om welke reden dan ook, de schoolgang (tijdelijk of permanent) te lastig of onmogelijk is geworden.

Kinderen met Autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkelarme en rustige omgeving. Voor scholen is het vaak lastig een omgeving te creëren waar deze kinderen zich op hun gemak voelen. De meeste scholen en klaslokalen zijn niet prikkelarm. Daarnaast zorgen ook de omgeving en andere jeugdigen in een school voor veel prikkels. Zowel voor de jeugdigen in de klas, de leerkracht als het kind zelf is het soms moeilijk een juiste balans te vinden.

Ondanks dat alle partijen hun best hebben gedaan, kan het voorkomen dat kinderen niet meer naar school willen of kunnen.

Schooluitvallers met Autisme en/of ADHD

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is gespecialiseerd in de opvang van deze kinderen. Dit kan zowel thuis als bij ’t Zonneke. Individuele of in kleine groepjes. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en ouders zich begrepen voelen. Niet alleen de kinderen staan centraal. Ook de thuissituatie vinden we belangrijk. We weten als geen ander hoe het is om ouder te zijn van een kind met autisme.