Individuele begeleiding voor schooluitvallers

De individuele begeleiding voor schooluitvallers is een belangrijk onderdeel binnen ons zorgaanbod. Er is sprake van intensieve individuele begeleiding als de schooluitvaller meer dan 3 uur per week individueel begeleid wordt.

Er wordt gewerkt aan psychische en praktische ondersteuning op allerlei gebieden: wie ben ik als persoon, persoonlijke verzorging, communicatie, vrijetijdsbesteding, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding.

Begeleiding

De schooluitvaller wordt door onze ambulant begeleiders 1-op-1 begeleid. De locatie van deze begeleiding wordt in overleg gekozen: thuis, op een van de locaties van ’t Zonneke, op school of in het verenigingsleven. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De begeleiding kan ingezet worden voor bijvoorbeeld:

  • Het aanleren en leren toepassen van dagelijkse vaardigheden
  • Overzicht en inzicht verwerven in….
  • Bieden van structuur
  • Verbeteren van het zelfvertrouwen en zelfbeeld
  • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
  • Communicatie verbeteren
  • Verminderen van stress

Zorg op maat is ons uitgangspunt.

Onze zorgteams werken nauw samen met ouders en met eventueel andere betrokkenen zoals behandelteams, schoolteams.

Natuurlijk leren

Vanuit het principe van natuurlijk leren, werken de jeugdigen binnen de verschillende soorten begeleidingsvormen aan doelen zonder dat zij zich bewust zijn van die doelen.
Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er leersituaties gecreëerd waarbij de jeugdigen ongemerkt worden ondersteund en begeleid. Hierdoor zijn zij vaak in staat om, onder begeleiding en zonder druk, zichzelf te ontplooien.

Individuele begeleiding van schooluitvallers kan ook worden gecombineerd met diagnostiek en/of behandeling, groepsbegeleiding (groepen van <5 kinderen per begeleider), logeren en onderwijs op een andere locatie.