Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij AACtZ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten voorbehouden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Voor commerciële doeleinden is het niet toegestaan om teksten, afbeeldingen e.d. over te nemen zonder bronvermelding en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AACtZ.

Het kan voorkomen dat AACtZ naast eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden gebruikt. Bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Mocht jij van mening zijn een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeldt, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden.

Informatie

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie.
Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals bijvoorbeeld reacties. AACtZ is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van AACtZ weer.

Gebruik

Citeren mag, op voorwaarde dat steeds wordt verwijzen naar de authentieke bron. Ook reproduceren mag op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AACtZ, zelfs mèt bronvermelding, niet is toegestaan.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan AACtZ niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. AACtZ kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

AACtZ is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

 

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • Juni 2017