Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Autisme en adhd centrum ’s Zonneke (AACtZ) is als zorgaanbieder verplicht om haar cliënten de mogelijkheid te bieden, een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Vanaf 1 januari 2017 is de wet WkkGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing.

Mocht je een klacht of onvrede hebben, dan is de eerste stap contact met ons opnemen en dit bespreekbaar maken. Bij voorkeur met je eigen contactpersoon binnen AACtZ.

Indien de klacht/de onvrede niet met je contactpersoon kan worden afgehandeld, kunnen klachten in bijna alle gevallen worden behandeld door de interne Klachtenfunctionaris van AACtZ. Deze kan ondersteunen en samen naar mogelijkheden zoeken om tot een oplossing te komen. Deze kunt  u bereiken via:

klachten@cbkz.nl

Klachtenfunctionaris AACtZ

Antwoordnummer 570

4200 WB  GORINCHEM

Tel. 0183-682829

Wanneer zorg wordt verleend vanuit de jeugdwet, geldt dat je de klacht kunt bespreken met een medewerker van het AKJ. Voor meer informatie kun je terecht op www.akj.nl of bel met 088-5551000.

Wanneer zorg wordt verleend vanuit de WMO of WLZ, kun je gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de ZLTO. Dit is de heer H. Dijkman, telefoon: 06-29520252,

e-mail: henry.dijkman@zlto.nl.

Op het moment dat je in zorg komt, ontvang je gedetailleerde informatie omtrent de procedure en daarbij het overzicht van alle betrokken instanties. Daarnaast zijn de procedure en het reglement ook op te vragen via ons kantoor.

 

© Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke • September 2023