Schooluitvallers

Helaas hebben we regelmatig te maken met schooluitvallers door Autisme of ADHD. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen op een school moeten zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij daarbij extra ondersteuning nodig hebben.

Als dat niet lukt op de school waar het kind nu zit, moet er een school gevonden worden die wel de juiste begeleiding kan bieden. Dit geldt voor zowel het basis onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs.

Passend onderwijs

Ondanks deze regeling passend onderwijs vallen er nog steeds kinderen uit op school. Onder deze schooluitvallers vallen vaak kinderen met autisme en/of ADHD. Zij worden door hun stoornis belemmerd. Ontwikkelen en leren op een school is daardoor niet meer mogelijk. Hierdoor ontstaat vaak probleemgedrag dat zich niet alleen op school maar ook in de directe omgeving van het kind uit.
Dit heeft weer invloed op de ontwikkeling van het kind waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die doorbroken dient te worden.

Behandeling en begeleiding bij schooluitval

Omdat ieder kind recht heeft op passend onderwijs heeft Autisme en adhd centrum ’t Zonneke zich gespecialiseerd in diagnose, behandeling en begeleiding van deze kinderen. We behandelen en begeleiden niet alleen kinderen die al uitgevallen zijn, maar proberen ook schooluitval te voorkomen door vroegtijdige hulp op alle vlakken.

Kom meer over schooluitval te weten of bekijk alle mogelijkheden en het gehele zorgaanbod.