Jeugd

Nadat een diagnose is gesteld volgt meestal een behandelings- of begeleidingstraject. Bij ’t Zonneke zijn we gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van kinderen en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.

Autisme en ADHD

Autisme en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling en begeleiding zijn daarom niet gericht op genezing, maar op het begrijpen en beter leren omgaan met de stoornis. Daarnaast worden allerlei vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk te leren functioneren in de maatschappij.

Behandelen of begeleiden

Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Daarin staat vermeld of behandeling of begeleiding wordt geadviseerd en of dit individueel of in groepsverband zal plaatsvinden. Tevens wordt gekeken of behandeling of begeleiding gegeven wordt bij de cliënt thuis of bij ’t Zonneke. Ook een combinatie is mogelijk. Dit natuurlijk altijd in overleg met, ouders/verzorgers of partner.

Spanningen thuis

Soms komt het voor dat een cliënt kampt met ernstige psychische problemen en thuis de spanning heel hoog oploopt. We kunnen dan naast begeleiding of behandeling van de cliënt ook thuis, voor het hele gezin, intensieve gezinsbegeleiding aanbieden.