Onderwijs op een andere locatie

Het traject van een schooluitvaller kan voor ouders en jeugdige een moeizaam traject zijn. Voordat er gesproken wordt over onderwijs op een andere locatie zijn vaak al vele overleggen geweest tussen ouders, school en wellicht leerplichtambtenaar en onderwijsconsulent, Autisme en adhd centrum ’t Zonneke en overige betrokken instanties.

Scholing op een andere locatie

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke kan in samenwerking met de school van de jeugdige, onderwijs op een andere locatie bieden. Hiermee wordt bedoeld dat, in combinatie met intensieve individuele begeleiding, ’t Zonneke een plek is waar onderwijs en zorg samen komen.

Onderwijs op maat

Het onderwijs wordt verzorgd door de school waar de jeugdige is ingeschreven en vindt plaats op onze locatie. Voor de begeleiding tijdens dat onderwijs, zoals het lezen van een jongere, het ondersteunen tijdens het maken van opdrachten en het leren voor toetsen wordt ambulant begeleiding van ‘t Zonneke ingezet. Hiervoor geldt; Zorg op maat is het uitgangspunt.

Alvorens aan dit traject te beginnen zal de huisarts, kinderarts, gemeente of het sociaal team een beschikking af moeten geven voor het zorgonderdeel dat door ’t Zonneke uitgevoerd wordt.