Autisme en ADHD wat is dat?

Wat is autisme?

Autisme is een verzamelnaam. Daarmee bedoelen we ASS, Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Bij kinderen die deze diagnose heeft gekregen werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit is blijvend en speelt dus hun hele leven een rol.

Doordat kinderen op een andere manier alles wat ze zien, horen, voelen en ruiken verwerken, brengt dat zwakke en sterke kanten met zich mee.
Deze kinderen hebben vaak oog voor detail, zijn recht door zee en eerlijk. Werken hard en zijn analytisch. Daarentegen hebben ze moeite met het houden van overzicht en sociale contacten. Ook valt op dat ze vaak beperkte interesses hebben. In een school omgeving met grotere groepen kinderen, emoties en veel informatie verwerking kan dit problemen opleveren.

Wat is ADHD?

Kinderen met ADHD staan bekend als stuiterballen maar ADHD uit zich bij ieder kind anders.
Net als bij Autisme is ADHD een stoornis die niet overgaat. Wel kun je ermee leren leven. Ook kan het zijn dat de stoornis in de loop van de tijd iets afzwakt.

Uit onderzoek blijkt dat ADHD voorkomt bij zeker 3% van de kinderen. Kinderen met ADHD kunnen heel druk zijn maar dat hoeft helemaal niet.
Kinderen met ADHD hebben vaak concentratieproblemen, zijn impulsief en voelen onrust in hun lijf. Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel, kunnen intens genieten, leuke plannetjes maken en zijn erg eerlijk.

Op school kan een leerling zich lastig concentreren en is daardoor moeilijk in staat de lesstof tot zich te nemen. In een klas kan een leerling zich onbegrepen voelen. Andere kinderen in de groep zullen zich mogelijk aan het gedrag van het kind irriteren waardoor onderlinge problemen kunnen ontstaan.

Kinderen met Autisme en/of ADHD

Aan de buitenkant van deze kinderen zie je meestal niets. Toch hebben Autisme en ADHD een grote impact op hun leven en het leven van hun gezin. Hoe groot deze impact is verschilt per persoon en hangt ook af van de levensfase waarin ze zich bevinden.

Intelligentie staat los van autisme en ADHD. Zelfs hoogbegaafde kinderen kunnen Autisme of ADHD hebben. Sommige kinderen kunnen door middel van begeleiding en/of behandeling een zelfstandig leven leiden. Andere kinderen zullen hun leven lang hulp nodig hebben.

Autisme en ADHD zijn vooralsnog niet vast te stellen door een lichamelijk onderzoek of een hersenscan. Ook een bloedonderzoek is niet mogelijk. Autisme en ADHD kunnen alleen aangetoond worden door een diagnostisch onderzoek naar gedragskenmerken. De uitslag van het onderzoek leidt tot een advies. Dit advies heeft betrekking op thuis, school, vrijetijdsbesteding, behandeling en/of begeleiding.