Intensieve individuele begeleiding voor schooluitvallers

Soms wordt er gekozen voor intensieve individuele begeleiding voor schooluitvallers. Er is sprake van ’intensief’ als de schooluitvaller meer dan 3 uur per week individueel wordt begeleid. Dit kan bijvoorbeeld 4 uur per week zijn maar ook 2 tot 6 uur per dag. Het is zelfs mogelijk om begeleiding te ontvangen vanaf het moment dat de jeugdige wakker wordt totdat hij/zij weer naar bed gaat.

De ondersteuning van ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is in de vaak complexe casus werkt het beste als ouders zo vroeg mogelijk intensief samenwerken, meedenken en meepraten met zorgteamlid, pedagogisch medewerkers en een gedragswetenschapper.

Begeleiding

De jeugdigen worden door onze ambulant begeleiders 1-op-1 begeleid. De locatie van de 1-op-1 begeleiding door onze ambulant begeleiders wordt in overleg gekozen Er wordt  gekeken naar de zorgvraag en naar wat het beste aansluit bij de jeugdige en het gezin.
Zorg op maat is ons uitgangspunt.

Onze zorgteams werken nauw samen met ouders en met eventueel andere betrokkenen zoals behandelteams, schoolteams.

Natuurlijk leren

Wij vinden het belangrijk dat de schooluitvaller de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen vanuit een veilige basis en in een voor de jeugdige bekende omgeving. Vanuit het principe van natuurlijk leren werken de jeugdigen binnen de verschillende soorten begeleidingsvormen aan doelen zonder dat zij zich bewust zijn van die doelen.

De intensieve individuele begeleiding van jeugdigen kan ook worden gecombineerd met diagnostiek en/of behandeling, groepsbegeleiding (groepen van <5 kinderen per begeleider), logeren en onderwijs op een andere locatie.