Gezinslid met Autisme ADHD

Jeugd

Bij ’t Zonneke zijn we gespecialiseerd in behandeling en begeleiding van een gezinslid met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.

Autisme en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling en begeleiding zijn daarom niet gericht op genezing maar op het begrijpen en beter leren omgaan met de stoornis. Daarnaast worden allerlei vaardigheden aangeleerd om zo goed mogelijk te leren functioneren in de maatschappij.

Nadat een diagnose is gesteld volgt meestal een behandelings- of begeleidingstraject. Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Daarin staat vermeld of behandeling of begeleiding wordt geadviseerd en/of dit individueel of in groepsverband zal plaatsvinden. Tevens wordt gekeken of behandeling of begeleiding gegeven wordt bij de cliënt thuis of bij ’t Zonneke. Ook een combinatie is mogelijk. Dit natuurlijk altijd in overleg met cliënt, ouders/verzorgers of partner.

Soms komt het voor dat een cliënt kampt met ernstige psychische problemen en thuis de spanning heel hoog oploopt. We kunnen dan naast behandeling of begeleiding van de cliënt ook thuis, voor het hele gezin, intensieve gezinsbegeleiding aanbieden.

Schooluitvallers

Helaas hebben we regelmatig te maken met schooluitvallers door Autisme en/of ADHD. Als dat niet lukt op de school waar de jeugdige nu zit, moet er een school gevonden worden die wel de juiste begeleiding kan bieden. Dit geldt voor zowel het basis onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs.

Ondanks de regeling -passend onderwijs- vallen er nog steeds jongeren uit op school. Hierdoor ontstaat vaak probleemgedrag dat zich niet alleen op school maar ook in de directe omgeving van de jeugdige uit. Dit heeft weer invloed op de ontwikkeling van de jeugdige waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die doorbroken dient te worden.

Omdat ieder kind recht heeft op passend onderwijs heeft Autisme en adhd centrum ’t Zonneke zich gespecialiseerd in diagnose, begeleiding en behandeling van deze jongeren. We behandelen en begeleiden niet alleen jongeren die al uitgevallen zijn, maar proberen ook schooluitval te voorkomen door vroegtijdige hulp te bieden op alle vlakken.

Jong-Volwassenen <25

Jong - Volwassenen kunnen bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke op werkdagen terecht voor dagbesteding  of individuele begeleiding. Net als bij de jeugd wordt er een plan opgesteld om een goede begeleiding te kunnen bieden.