Dagbesteding voor schooluitvallers

Schooluitvallers met Autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkel- arme omgeving. De dagbesteding voor schooluitvallers wordt gehouden op de locatie van ’t Zonneke. Deze is zo ingericht dat aan deze behoefte wordt voldaan.

Er is veel persoonlijke aandacht waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. De cliënt staat centraal. Daarnaast is de thuissituatie belangrijk, zodat niet alleen de schooluitvaller, maar het hele gezin zich begrepen voelt.

Natuurlijk leren

Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er leersituaties gecreëerd waarbij de schooluitvaller ongemerkt wordt ondersteund en begeleid. Hierdoor zijn zij vaak in staat om, onder begeleiding en zonder druk, weer vertrouwen te krijgen en zichzelf te ontplooien .

Naast de verzorging van de dieren, de huishoudelijke taken en overige gezamenlijke activiteiten wordt de jeugdige begeleid met schooltaken. Daarnaast kunnen ze kiezen uit diverse activiteiten. Hierbij kun je denken aan een kook/bak activiteit, een knutsel/spel activiteit of een lichamelijk/actieve activiteit. Ook hierbij worden schoolvaardigheden aangeleerd.

Tijdens de dagbesteding werken schooluitvallers ongemerkt aan hun persoonlijke doelen. Er worden leersituaties gecreëerd waarbij kinderen ongemerkt worden ondersteund.

De schooluitvaller heeft een fijne dag, bouwt zelfvertrouwen op en heeft sociale contacten.