Diagnose bij schooluitval

Een goede diagnose bij schooluitval is belangrijk om een goed advies op maat te kunnen geven. Diagnostiek is het verzamelen en analyseren van informatie. We voeren gesprekken, laten vragenlijsten invullen en doen zo nodig aanvullende onderzoeken en eventueel observaties. Ook school en andere betrokkenen kunnen vaak veel vertellen over de problematiek van de kinderen.

Diagnostiek

Bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke bieden we diagnostisch onderzoek aan voor kinderen tot 18 jaar. Het doel is om inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden van het kind.
We gaan in gesprek met ouders of verzorgers en met het kind om zo snel mogelijk in kaart te brengen wat er aan de hand is. Daarna bekijken we wat de beste manier is om te helpen.

Advies

Als er sprake is van Autisme, ADHD dan beschikken we binnen Autisme en adhd centrum ’t Zonneke over een specialistisch team om kinderen verder te behandelen, begeleiden en ouders te adviseren. Mocht er een andere uitkomst dan Autisme en/of ADHD uit de diagnose komen dan verwijzen we door naar andere gespecialiseerde instellingen.