Missie Visie

Visie

Wij streven ernaar om bij onze jeugdigen de zelfredzaamheid te verhogen met als doel een
goede plek in de maatschappij.

Missie

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke (AACtZ) is een zorginstelling voor jeugdigen met leer,
gedrag en sociaal-emotionele uitdagingen. Wij zijn gespecialiseerd in jeugdigen met Autisme
en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.

Kernwaarden

Betrokken, ervaringsdeskundig, sociaal en doelgericht