Wat is schooluitval

Iedere kind is wel eens afwezig van school. Dit kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. Wanneer eigen problemen of problemen van de omgeving van het kind de oorzaak zijn van verzuim, dan spreekt men van signaalverzuim.

Thuiszitter

Als een kind langer dan 4 weken thuis zit, wordt hij een thuiszitter genoemd. Langdurig of vaak wegblijven van school kan een voorbode zijn van schooluitval.
Het is van belang om schooluitval vroegtijdig aan te pakken en alle mogelijkheden te bekijken om definitief schooluitval tegen te gaan.

Naast algemene aandachtspunten in de aanpak van schooluitval kan er gericht ondersteuning of begeleiding worden ingezet. Zowel door de school zelf als door gespecialiseerde begeleiding.

Schooluitval

Het kan voorkomen dat  er alles aan is gedaan om schooluitval te voorkomen maar dat het kind uiteindelijk niet meer naar school kan. Dan zijn er alternatieve nodig om competenties van het kind te vergroten, nieuwe vaardigheden aan te leren en het gedrag en sociale omgang te verbeteren zodat deze kinderen toch een toekomst perspectief hebben.