Wat te doen bij crisis

We spreken over een crisis als een situatie totaal uit de hand loopt en de veiligheid in het geding komt. Wat doe je in geval van crisis binnen het gezin?

AACtZ is een zorginstelling die diagnostiek, behandeling en begeleiding biedt op weekdagen tussen 9 en 16.00 uur, ‘s avonds en tijdens diverse weekenden.

Wij bieden geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst, geen crisisdienst of crisisopvang.

 

In geval van crisis neem je contact op met onderstaande instellingen:

• Huisarts / huisartsenpost
• 112
• Politie / wijkagent

• Veilig thuis

www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000

De medewerkers van Veilig Thuis zijn experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis denken en doen de medewerkers van Veilig Thuis actief met je mee en zo nodig wordt er ondersteuning geboden.

• 113 online

www.113online.nl 0900-0113

Een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie, verleent online en telefonische hulp.

• Sensoor

www.sensoor.nl 0900-0767

Gaat het niet om een crisis, maar is er sprake van eenzaamheid, relatieproblemen, geweld en agressie: dag en nacht, zeven dagen per week, kunnen mensen in nood in volstrekte anonimiteit bij Sensoor hun verhaal kwijt.  Je kunt ook chatten of mailen.