Behandeling van kinderen en jongeren

Nadat een diagnose is gesteld kan een traject van een behandeling en/of begeleiding volgen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.  ASS en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing maar op een integrale aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om de het kind maar ook om de directe omgeving.  Daarom zullen het gezin,  en mogelijk ook de school en naaste omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Psycho-educatie voor jeugdigen en hun omgeving

Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces.

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking van kinderen, belichten van de sterke en minder sterke kanten van het kind en handreikingen bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven. Wij bieden psycho-educatie op maat, aangepast aan de jeugdige, zijn/haar omgeving en de levensfase waarin de jeugdige zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die zich reeds hebben voorgedaan en voordoen.

Behandeltrajecten

Alle behandeltrajecten worden op maat gemaakt, passende bij de jeugdige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ouderbegeleiding, aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag bij het kind met behulp van cognitieve gedragstherapie. Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens is een combinatie met groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding mogelijk.

Groepsbehandeling

Naast individuele behandeling worden er ook groepsgerichte behandelingen aangeboden. Het is een traject van 46 behandelingen, twee maal in de week gedurende een half jaar. De groepen bestaan uit maximaal zes kinderen en twee behandelaren. De behandeling is gericht op de sociale emotionele ontwikkeling en bestaat uit het aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van emotieregulatie en het vergroten van het inzicht van eigen en andermans gedrag. Concrete thema’s zijn gevoelens, vriendschappen, (cyber)pesten, keuzes maken, zelfbeeld, eigenwaarde en contact maken.