Over Autisme, ADHD en schooluitval

Als verwijzer heb je een belangrijk taak om cliënten een passende indicatie te geven en naar de juiste zorginstelling door te verwijzen. Maar wat weet je nu eigenlijk over Autisme, ADHD en schooluitval? AACtZ is gespecialiseerd in zorg voor Autisme en/of ADHD.
Hieronder geven we je in een notendop wat informatie over de verschillende psychische stoornissen.

Wat is autisme?

Met autisme bedoelen we ASS, Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS.
Bij kinderen die een van deze diagnoses heeft gekregen werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Dit is blijvend en blijft dus hun hele leven een rol spelen.

Doordat kinderen op een andere manier alles wat ze zien, horen, voelen en ruiken verwerken, brengt dat zwakke en sterke kanten met zich mee.

Deze kinderen hebben vaak oog voor detail, zijn recht door zee en eerlijk. Werken hard en zijn analytisch. Daarentegen hebben ze moeite met het houden van overzicht en sociale contacten. Ook valt op dat ze vaak beperkte interesses hebben.

Wat is ADHD?

Kinderen met ADHD staan bekend als stuiterballen maar ADHD uit zich bij ieder kind anders.
Net als bij Autisme is ADHD een stoornis die niet overgaat. Wel kun je ermee leren leven. Ook kan het zijn dat de stoornis in de loop van de tijd iets afzwakt.

Uit onderzoek blijkt dat ADHD voorkomt bij zeker 3% van de kinderen. Kinderen met ADHD kunnen heel druk zijn maar dat hoeft helemaal niet.
Kinderen met ADHD hebben vaak concentratieproblemen, zijn impulsief en voelen onrust in hun lijf. Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel, kunnen intens genieten, leuke plannetjes maken en zijn erg eerlijk.

Kinderen met Autisme en/of ADHD

Aan de buitenkant van deze kinderen zie je meestal niets. Toch hebben autisme en ADHD een grote impact op hun leven en het leven van hun gezin. Hoe groot deze impact is verschilt per persoon en hangt ook af van de levensfase waarin ze zich bevinden.

Autisme, ADHD en intelligentie staan los van elkaar. Sommige kinderen kunnen door middel van behandeling en/of begeleiding een zelfstandig leven leiden. Andere kinderen zullen hun leven lang hulp nodig hebben.

Autisme en ADHD zijn vooralsnog niet vast te stellen door een lichamelijk onderzoek of een hersenscan. Ook een bloedonderzoek is niet mogelijk. Autisme en ADHD kunnen alleen aangetoond worden door een diagnostisch onderzoek naar gedragskenmerken. De uitslag van het onderzoek leidt tot een advies. Dit advies heeft betrekking op thuis, school, vrijetijdsbesteding, begeleiding en/of behandeling.

Wat is schooluitval?

Iedere kind is wel eens afwezig van school. Dit kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. Wanneer eigen problemen of problemen van de omgeving van het kind de oorzaak zijn van verzuim, dan spreekt men van signaalverzuim.

Als een kind langer dan 4 weken thuis zit, wordt hij een thuiszitter genoemd. Langdurig of vaak wegblijven van school kan een voorbode zijn van schooluitval.

Het is van belang om schooluitval vroegtijdig aan te pakken en alle mogelijkheden te bekijken om definitief schooluitval tegen te gaan.

Naast algemene aandachtspunten in de aanpak van schooluitval kan er gericht ondersteuning of begeleiding worden ingezet. Zowel door de school zelf als door gespecialiseerde begeleiding.

Het kan voorkomen dat  er alles aan is gedaan om schooluitval te voorkomen maar dat het kind uiteindelijk niet meer naar school kan. Dan zijn er alternatieve nodig om competenties van het kind te vergroten, nieuwe vaardigheden aan te leren en het gedrag en sociale omgang te verbeteren zodat deze kinderen toch een toekomst perspectief hebben.