Gespecialiseerde hulp bij Autisme en ADHD

logo-skj-register

Vervoeren van volwassenen en jeugdigen

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke zorgt ook voor het vervoeren van volwassenen en jeugdigen. We zijn echter geen taxiservice. Daarom kan het vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden.

Vervoeren van volwassenen

Dit doen we alleen op doordeweekse dagen. We beschikken over een personenauto en een bus met rolstoellift.

Wij halen cliënten ‘s morgens op en brengen ze eind van de dag weer thuis. Tussen de middag is vervoer niet mogelijk. Cliënten dien dan voor eigen vervoer te zorgen.

De kosten voor het vervoer worden door cliënten zelf of door de gemeente vergoed.

Vervoeren van jeugdigen

In sommige gevallen kan Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke zorgen voor het vervoeren van jeugdigen. Dit kan alleen op doordeweekse dagen. In de weekenden en tijdens vakanties dienen ouders zelf voor vervoer te zorgen.

Jongeren die we individueel begeleiding kunnen ook door ons worden vervoerd. We maken daar per cliënt afspraken over.

Vervoer van kinderen op speciaal onderwijs

Kinderen die speciaal onderwijs volgen op de volgende scholen, kunnen op woensdagmiddag door ons van school worden opgehaald. Ouders dienen hun kinderen aan het eind van de dag zelf weer bij ’t Zonneke op te komen halen.

Wij halen kinderen op woensdagmiddag op bij De Westerwel in Tilburg en De Keyzer in Goirle.

De kosten voor het vervoer worden door ouders of door de gemeente vergoed.