Waarom naar AACtZ

We weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het voor kinderen en volwassenen met Autisme en/of ADHD is om een veilige en prikkelarme omgeving te creëren. Daarbij zijn begrip, persoonlijke aandacht en jezelf mogen zijn erg belangrijk. Alleen dan is er ruimte voor ontwikkeling.

Hoe is het begonnen

In 2008 hebben Pieter en Marie-Louise Bogers ‘t Zonneke opgericht omdat er geen passend zorgaanbod bestond voor hun 3 kinderen met autisme. Op advies van de bestaande hulpverlening hebben zij destijds het initiatief genomen om zelf een zorginstelling op te starten op een grote groene locatie.

Daarom naar AACtZ

Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is ’t Zonneke uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum, gespecialiseerd in Autisme en ADHD. Dankzij de unieke combinatie van ervaringsdeskundigen en geschoolde professionals kan aan volwassenen en kinderen met een lichte tot (zeer) complexe problematiek de benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.

Cliënten ontwikkelen zich

Cliënten genieten van de landelijk gelegen zorginstelling. Het is er veilig, prikkelarme en dat werkt rustgevend. Er is veel persoonlijke aandacht waarbij iedereen zichzelf mag zijn. De cliënten staan centraal.

Bij ’t Zonneke vinden we het belangrijk dat cliënten, ouders en partners van cliënten zich begrepen voelen. Daarom vinden we de thuissituatie ook belangrijk. Om deze reden bieden we naast behandeling, begeleiding en dagbesteding op onze locatie ook al deze mogelijkheden bij cliënten thuis.

Natuurlijk leren

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen vanuit een veilige basis. Vanuit het principe van natuurlijk leren werken de cliënten binnen de verschillende soorten begeleidingsvormen aan doelen, zonder dat zij zich bewust zijn van die doelen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer cliënten zelf hun keuze maken uit aangeboden activiteiten, zij in staat zijn om zichzelf te ontplooien.

Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er leersituaties gecreëerd waarbij de cliënt ongemerkt wordt ondersteund en begeleid. Hierdoor zijn zij vaak in staat om, onder begeleiding en zonder druk, zichzelf te ontplooien en/of competenties vast te houden.

Begeleiding is voor ons altijd maatwerk.