Behandeling voor volwassenen en hun gezin

Tijdens behandeling voor volwassenen en hun gezin geven we cliënten en hun omgeving handvatten om te gebruiken bij dagelijkse situaties.

Nadat een diagnose is gesteld kan een traject van een behandeling en/of begeleiding volgen. Naast begeleiden van volwassenen zijn we ook  gespecialiseerd behandelen van volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger. (Wij behandelen geen cliënten met NAH)

ASS en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing maar op een integrale aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om de cliënt maar ook om de directe omgeving. Daarom zal de partner, het gezin en de naaste omgeving betrokken worden bij de behandeling.

Psycho-educatie

Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces.

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking, belichten van de sterke en minder sterke kanten van de persoon en handreikingen bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven.

Wij bieden psycho-educatie op maat, aangepast aan de cliënt, zijn/haar omgeving en de levensfase waarin de volwassene zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die zich reeds hebben voorgedaan en voordoen.

Behandeltrajecten

Alle behandeltrajecten worden op maat gemaakt, passende bij de persoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit partner-/gezinsbegeleiding, aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag met behulp van cognitieve gedragstherapie. Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens is een combinatie met dagbesteding en/of individuele begeleiding mogelijk.