Onkostenvergoeding voor zorg in een gezin

De onkostenvergoeding voor zorg in een gezin wordt geregeld door de gemeente of het zorgkantoor.
De vergoeding kan op diverse manieren worden geregeld. Een beschikking kan worden afgegeven op basis van ZIN (Zorg in natura) of op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).

Behalve gemeenten mogen ook huisartsen, jeugdartsen, en medisch specialisten cliënten verwijzen naar specialistische jeugdzorg. De kosten worden echter altijd door de gemeente betaald.

Op de beschikking staat vermeld welke zorg wenselijk is. ’t Zonneke heeft voor jeugdigen met alle gemeenten in de omgeving ZIN contracten afgesloten.
De beschikking die een verwijzer afgeeft, moet overeenkomen met het contract dat tussen de gemeente en ’t Zonneke is afgesloten. Wij leveren alleen gespecialiseerde zorg op het gebied van Autisme, ADHD of aanverwante stoornissen.

Zorgcontracten met gemeenten

AACtZ heeft met alle woonplaatsen in de omgeving, ZIN contracten afgesloten. Mocht je woonplaats niet in het rijtje staan, dan kan het, onder bepaalde omstandigheden, mogelijk zijn om op basis van PGB of eigen financiële middelen zorg bij ons af te nemen.

 

Bekijk hier met welke gemeenten wij contracten hebben afgesloten.