Wachtlijst voor zorg

Wachtlijst voor zorg aan jeugd met Autisme en/of ADHD

Momenteel is er bij ons geen wachtlijst voor zorg aan jeugd die gebruik willen maken van diagnostiek, behandeling, (intensieve) individuele begeleiding, groepsbegeleiding of schooluitval.

We hebben momenteel alleen een wachtlijst voor logeeropvang in bepaalde weken.

 

Wachtlijst voor zorg aan volwassenen met Autisme en/of ADHD

Momenteel is er ook geen wachtlijst voor behandeling, (intensieve) individuele begeleiding dagbesteding.