Psycho-educatie voor jongeren

Psycho-educatie voor jongeren is een onderdeel van het behandeltraject. Tijdens deze behandeling geven we de jongeren, met Autisme en/of ADHD, en hun omgeving handvatten om te gebruiken bij dagelijkse situaties.

Psycho-educatie voor jongeren en hun omgeving

Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisvergroting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces.

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking van de jongere,  belichten van de sterke en minder sterke kanten van het kind en handreikingen bieden om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven.

Bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke bieden we psycho-educatie op maat. Individueel en/of gericht op de gezinssituatie. We passen de educatie aan op de cliënt, zijn/haar omgeving en de levensfase waarin de jongere zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die zich reeds hebben voorgedaan.