Vervoer van jeugd en volwassenen

Vervoer van volwassenen

Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke s niet in de gelegenheid om cliënten te vervoeren.

 

Vervoer van jeugd

In uitzonderlijke gevallen kan Autisme en adhd centrum ‘t Zonneke zorgen voor vervoer. Dit kan alleen op doordeweekse dagen. In de weekenden en tijdens vakanties dienen ouders zelf voor vervoer te zorgen.

Jongeren die we individueel begeleiding kunnen ook door ons worden vervoerd. We maken daar per cliënt afspraken over.

 

Vervoer van kinderen op speciaal onderwijs

Kinderen die speciaal onderwijs volgen op de volgende scholen, kunnen op woensdagmiddag door ons van school worden opgehaald. Ouders dienen hun kinderen aan het eind van de dag zelf weer bij ’t Zonneke op te komen halen.

Wij halen kinderen op woensdagmiddag op bij De Westerwel in Tilburg en De Keyzer in Goirle.

De kosten voor het vervoer worden door ouders of door de gemeente vergoed.