Individueel begeleiden van jeugdigen met Autisme en/of ADHD

Het individueel begeleiden van jeugdigen is een onderdelen binnen Autisme en adhd centrum ’t Zonneke.
De jeugdigen worden door onze ambulant begeleiders 1-op-1 begeleid. De locatie van deze begeleiding wordt in overleg gekozen: thuis of op een van de locaties van ’t Zonneke. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De keuze is afhankelijk van de zorgvraag. Ook wordt er gekeken wat het beste aansluit bij de jeugdige en het gezin. Zorg op maat is ons uitgangspunt.

Zorgkeuze

Waarom er gekozen wordt voor individuele begeleiding is voor iedere jeugdige anders. In de meeste gevallen hebben ouders hierover al gesprekken gevoerd met de huisarts, de kinderarts, een andere hulpverlenende instantie of iemand van de gemeente, zoals een medewerker van Toegang, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Sociaal Wijkteam. Meestal is daar de behoefte al geïnventariseerd welke zorg de jeugdige en het gezin nodig hebben. Ook is er regelmatig al een plan van aanpak beschikbaar, waar ouders bij betrokken zijn geweest. Waarin doelen en resultaten zijn vastgelegd.

Natuurlijk leren

De jeugdigen werken binnen de verschillende soorten begeleidingsvormen aan doelen zonder dat zij zich bewust zijn van die doelen. Dit is het natuurlijk leren principe.
Mocht het voorkomen dat het voor een jeugdige beter is om zich wél bewust te zijn van de doelen, dan wijken wij, in samenspraak met ouders/gemeente, af van het natuurlijk leren principe. Ons uitgangspunt in immers zorg op maat.

De  individuele begeleiding van jeugdigen kan ook worden gecombineerd met diagnostiek en/of behandeling, groepsbegeleiding (groepen van maximaal 5 kinderen per begeleider) en logeren.