Kosten voor jeugdzorg

De kosten voor jeugdzorg wordt geregeld door de gemeente of het zorgkantoor.

De vergoeding kan op diverse manieren worden geregeld. Een beschikking kan worden afgegeven op basis van ZIN (Zorg in natura) of op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).

Behalve gemeenten mogen ook huisartsen, jeugdartsen, en medisch specialisten cliënten verwijzen naar specialistische jeugdzorg. De kosten worden echter altijd door de gemeente betaald.

De beschikking die een verwijzer afgeeft, moet overeenkomen met het contract dat tussen de gemeente en ’t Zonneke is afgesloten. Wij leveren alleen gespecialiseerde zorg op het gebied van autisme, adhd of aanverwante stoornissen. Op de beschikking staat vermeld welke zorg wenselijk is.

 

Zorgcontracten met gemeenten

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke heeft met alle gemeenten in de omgeving contracten afgesloten. hier vind je het overzicht.