Behandeling jeugdigen met Autisme en/of ADHD

Maak uw keuze Meld je hier aan

Nadat een diagnose is gesteld kan een traject van een behandelen en/of begeleiden volgen. Bij Autisme en ADHD centrum ’t Zonneke zijn we gespecialiseerd in behandelen en begeleiden van kinderen met Autisme en ADHD met een IQ van 70 of hoger.

Autisme en ADHD zijn niet te genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing maar op een integrale aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om de jeugdige maar ook om de directe omgeving.  Daarom zullen ook het gezin, mogelijk ook school en de naaste omgeving van de jeugdige, betrokken worden bij de behandeling.

Behandeltrajecten

Alle behandeltrajecten worden op maat gemaakt, passende bij de jongere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ouderbegeleiding, aanleren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag bij het kind met behulp van cognitieve gedragstherapie.

Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens wordt gekeken of naast behandeling, groepsbegeleiding of individuele begeleiding ingezet kan worden. Ook een combinatie is mogelijk.

Behandelgroep sociale vaardigheden

Veel kinderen met autisme en/of ADHD ervaren moeilijkheden in het sociale contact met leeftijdsgenoten. Bij AACtZ bieden wij een groepsbehandeling aan gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden van deze kinderen. In een tijdsbestek van 16 weken komen de kinderen wekelijks samen en leren zij meer over verschillende thema’s en welke sociale vaardigheden hierbij nodig zijn. Denk hierbij aan vaardigheden voor fijn samenspel, conflicthantering, iets vragen aan een ander, een praatje maken, het gebruik van sociale media, humor, maar ook voor jezelf opkomen en omgaan met plagen en pesten.

Ook de ouders/verzorgers spelen gedurende deze groepsbehandeling een belangrijke rol. In 8 ouderbijeenkomsten, die om de week plaatsvinden, worden ouders meegenomen door de leerstof van de kinderen en krijgen zij handvatten om hun kinderen te ondersteunen in het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Naast dat de kinderen hun sociale vaardigheden oefenen gedurende de bijeenkomsten, krijgen zij ook oefeningen mee die zij in de eigen omgeving met ondersteuning van hun ouders/verzorgers zullen uitvoeren. Op deze manier wordt gestreefd naar generalisatie van de aangeleerde vaardigheden, van de leeromgeving naar de dagelijkse praktijk. De ouderbijeenkomsten vinden tegelijkertijd met de bijeenkomsten van de kinderen plaats.

De behandelgroep is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 13 jaar.

Het is in de planning om bij voldoende aanmeldingen na de zomervakantie 2020 een nieuwe behandelgroep te starten.