Wachtlijst jeugd

Momenteel is er bij ons geen wachtlijst voor jeugdigen die gebruik willen maken van diagnostiek, behandeling, (intensieve) individuele begeleiding groepsbegeleiding of begeleiding voor schooluitvallers.

We hebben momenteel alleen, in bepaalde weken, een wachtlijst voor logeeropvang.