Wie betaalt de zorg

De gemeente betaalt de onkosten voor zorg. De vergoeding kan op diverse manieren worden geregeld. Een beschikking kan worden afgegeven op basis van ZIN (Zorg in natura) of op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).

Behalve gemeenten mogen ook huisartsen, jeugdartsen, en medisch specialisten cliënten verwijzen naar specialistische jeugdzorg. De kosten worden echter altijd door de gemeente betaald.

Op de beschikking staat vermeld welke zorg wenselijk is. ’t Zonneke heeft met alle gemeenten in de omgeving contracten afgesloten.

De beschikking die een verwijzer afgeeft, moet overeenkomen met het contract dat tussen de gemeente en ’t Zonneke is afgesloten. Wij leveren alleen gespecialiseerde zorg op het gebied van Autisme, ADHD en NAH of aanverwante stoornissen.