Criteria voor aanmelding

Criteria voor aanmelding van jeugdigen met Autisme, ADHD of NAH

Niet alle kinderen passen bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke. Daarom hebben we criteria voor aanmelding opgesteld. Kinderen en jongeren met een vorm van autisme, ADHD of NAH of aanverwante stoornis en een IQ van 70 of hoger passen bij ’t Zonneke.

Is er nog geen diagnose maar een vermoeden? Meld je kind dan aan voor diagnostiek.

Hier vind je meer informatie over kinderen en jongeren met Autisme, ADHD en NAH.

 

Criteria voor aanmelding van volwassenen met Autisme of ADHD of NAH

Net als bij jeugdigen, passen niet alle volwassenen bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke. Daarom hebben we ook voor volwassenen aanmeldcriteria opgesteld.

Volwassen cliënten met een vorm van Autisme, ADHD, NAH, of een burn-out of aanverwante stoornis en een IQ van 70 of hoger passen bij ’t Zonneke.

Hier vind je meer informatie over volwassenen met Autisme, ADHD en NAH.

 

Beschikking

Cliënten kunnen zijn ons terecht met een geldige beschikking. Kosten worden dan vergoed door de gemeente. In sommige gevallen dient er een eigen bijdrage te worden betaald.

Indien er geen geldige indicatie is afgegeven kunnen cliënten toch naar ’t Zonneke komen. De kosten worden dan door de cliënt zelf vergoed.