Wachtlijst voor zorg

Momenteel is er bij ons geen wachtlijst voor jeugdigen en volwassenen die gebruik willen maken van diagnostiek, behandeling, (intensieve) individuele begeleiding groepsbegeleiding, begeleiding voor schooluitvallers of dagbesteding.

We hebben momenteel alleen, in bepaalde weken, een wachtlijst voor logeeropvang.