Wachtlijst voor zorg

Momenteel is er bij ons geen wachtlijst.

Nadat de beschikking door de gemeente afgegeven is of de huisartsverwijzing goedgekeurd is kan er gestart worden met de zorg.