Kosten voor zorg aan volwassenen

De kosten voor zorg aan volwassenen worden vergoed door de gemeente.

De vergoeding kan op diverse manieren worden geregeld. Een beschikking kan worden afgegeven op basis van ZIN (Zorg in natura) of op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).
Op deze beschikking staat vermeld welke zorg wenselijk is.

’t Zonneke heeft met diverse gemeenten in de omgeving contracten afgesloten.

De beschikking die een verwijzer afgeeft, moet overeenkomen met het contract dat tussen de gemeente en ’t Zonneke is afgesloten. Wij leveren alleen gespecialiseerde zorg op het gebied van autisme, ADHD en NAH of aanverwante stoornissen.

Wij hebben contracten afgesloten met onderstaande gemeenten

Waalwijk
Loon op Zand
Gilze Rijen
Breda
Oosterhout
Drimmelen
Geertruidenberg

Vanaf 2018 hebben we een contract met alle gemeenten in Hart van Brabant